Wie

Het website-adres is: https://www.desiign.nl

Verzamelde gegevens

Desiign kan de volgende gegevens verzamelen:

  • NAW gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Informatie die nodig is voor werkzaamheden

De gegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact en voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Analytics en derden

De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

Desiign maakt gebruik van Google fonts (https://fonts.google.com) en heeft geen invloed op het gebruik van cookies door Google. Dit geldt ook voor de hostende partij van deze website.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Delen van data

Jouw data wordt door Desiign niet voor commerciële doeleinden doorverkocht aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@desiign.nl. Desiign zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op het verzoek reageren. Je hebt het recht om jouw toestemming voor verwerking van gegevens in te trekken. Dit kunt je schriftelijk aangeven via info@desiign.nl.

Klachten

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Desiign bovengenoemde aantoonbaar niet naleeft.